LEF draagt de herstelvisie uit

Leden van het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum dragen ervaringskennis en herstelvisie breed in hun vaandel. Ze onderschrijven de definitie van positieve gezondheid: De definitie van gezondheid volgens Hubert is: “het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. (uit: ’How should we define health?’, Huber et al, BMJ, 2011)”.

Herstel is een intens, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de kwetsbaarheid met zich meebrengt. Herstellen betekent het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van een psychische kwetsbaarheid en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven. Een goed artikel over onze herstelvisie staat op: https://www.psychosenet.be/de-hersteltrompet-bij-een-psychose/.

LEF vormt een forum van ervaringsdeskundigen

Het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum fungeert als aanspreekpunt voor de inzet van ervaringsdeskundigen in het werkveld. Organisaties kunnen beroep doen op ervaringsdeskundigen en hen inschakelen in hun werking.

LEF vertegenwoordigt het patiëntenperspectief

De ervaringsdeskundigen vormen samen standpunten vanuit hun ervaringskennis inzake thema’s die de geestelijke gezondheidszorg aan belangen. LEF-leden vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in de Limburgse geestelijke gezondheidszorgnetwerken Noolim, Reling en Ligant, in OpGang en de eerstelijnszones. LEF fungeert als een klankbord voor externe organisaties en netwerken en adviseert belanghebbenden.

Onze ervaringsdeskundige Kelly zet haar hulpverlener Caroline Thierfeldt van praktijk Keerpunt in Neerpelt in de bloemetjes! Met dank aan  https://www.psychosenet.be/ en https://meliuss.net/!