LEF draagt de herstelvisie uit

Leden van het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum dragen ervaringskennis en herstelvisie breed in hun vaandel. Ze onderschrijven de definitie van positieve gezondheid: De definitie van gezondheid volgens Hubert is: “het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. (uit: ’How should we define health?’, Huber et al, BMJ, 2011)”. Een goed artikel over herstel staat op: https://www.psychosenet.be/de-hersteltrompet-bij-een-psychose/

LEF vormt een pool van ervaringsdeskundigen

Het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum fungeert als aanspreekpunt voor de inzet van ervaringsdeskundigen in het werkveld. Organisaties kunnen beroep doen op ervaringsdeskundigen en hen inschakelen in hun werking.

LEF vertegenwoordigt het patiëntenperspectief

De ervaringsdeskundigen vormen samen standpunten vanuit hun ervaringskennis inzake thema’s die de geestelijke gezondheidszorg aan belangen. LEF-leden vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in de Limburgse geestelijke gezondheidszorgnetwerken Noolim, Reling en Ligant, in OpGang en de eerstelijnszones. LEF fungeert als een klankbord voor externe organisaties en netwerken en adviseert belanghebbenden.