LEF draagt de herstelvisie uit

Leden van het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum krijgen inzicht in de details van de herstelvisie. Ze maken een verbinding tussen hun eigen ervaringen en de herstelvisie, die wordt nageleefd in de groep. Vervolgens dragen ze belangrijke aspecten van de herstelvisie uit naar professionelen in hun vertegenwoordingswerk.

LEF vormt een pool van ervaringsdeskundigen

Het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum fungeert als aanspreekpunt voor de inzet van ervaringsdeskundigen in het werkveld. Organisaties kunnen beroep doen op ervaringsdeskundigen en hen inschakelen in hun werking.

LEF vertegenwoordigt het patiëntenperspectief

De ervaringsdeskundigen vormen samen standpunten vanuit hun ervaringskennis inzake thema’s die de geestelijke gezondheidszorg aan belangen. LEF-leden vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in de Limburgse geestelijke gezondheidszorgnetwerken Noolim, Reling en Ligant, in OpGang en de eerstelijnszones. LEF fungeert als een klankbord voor externe organisaties en netwerken en adviseert belanghebbenden.