Staat LEF open voor nieuwe leden?
Ja, nieuwe leden zijn zeer welkom bij LEF.

Staat LEF open voor nieuwe opdrachten vanuit GGZ organisaties?
Ja, nieuwe opdrachten worden maandelijks besproken en verdeeld op de bijeenkomst van LEF.

Is LEF een zelfhulpgroep of lotgenotengroep?
Neen, vanuit LEF nemen wij opdrachten van externe organisaties aan, zoals bijvoorbeeld patiëntenvertegenwoordiging in de netwerken, een getuigenis geven in een school en zetelen in een panelgesprek.

Biedt LEF ondersteuning voor ervaringsdeskundigen die direct cliëntencontact hebben?
Ondersteuning en uitwisseling faciliteren voor ervaringsdeskundigen is momenteel niet de kerntaak van LEF, maar kan in de toekomst wel mogelijk zijn.

Wat is ervaringsdeskundigheid?
Een ervaringsdeskundige is iemand met een psychische kwetsbaarheid:

  • met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg die een fundamentele impact heeft (gehad) op het leven
  • die al een proces heeft afgelegd binnen een organisatie
  • die ervaringen van lotgenoten kent en die ervaring heeft die voor anderen herstelbevorderend kan ingezet worden.

Belangrijk is dat er enige afstand genomen kan worden van de eigen ervaring en er verbreding is naar andere ervaringen.

Moet je een opleiding tot ervaringsdeskundigheid hebben gevolgd om bij LEF te kunnen aansluiten?
Neen, ervaringskennis (ervaring in de geestelijke gezondheidszorg) is voldoende.

Hoe wordt je ondersteund door LEF als patiëntenvertegenwoordiger?
Er zijn maandelijkse provinciale bijeenkomsten met andere patiëntenvertegenwoordigers, begeleid door een medewerker van ZOPP vzw Limburg.

Wat is de procedure voor nieuwe leden?
Nieuwe leden worden warm onthaald. Zij krijgen een onthaalbrochure met alle informatie over LEF. Verder hebben zij een proeVtijd waarbij zij meevolgen met een ander lid van LEF en kunnen proeven van de werking van LEF. Aan het einde van de proeVperiode volgt een waarderingsgesprek.