Wij willen onze ervaringen en belevingen inbrengen in de geestelijke gezondheidszorg ten voordele van de cliënt. We willen hierbij zowel positieve als belemmerende zaken onder de aandacht te brengen. Daarnaast willen we  de herstelvisie en het belang van ervaringsdeskundigheid bekend maken. Een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten/zorgvragers, hun naasten en professionelen staat hierbij centraal. Verder willen wij deelnemen op verschillende niveaus in de zorg en dit ook mogelijk maken voor andere personen met ervaringskennis in de geestelijke gezondheidszorg.