Wij willen het perspectief van de zorgverstrekkers vanuit onze ervaringen en beleving verrijken en dit door positieve en belemmerende factoren te belichten. Daarnaast zetten we in op het bekendmaken van de herstelvisie en het belang van ervaringsdeskundigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënten, hun naasten en professionelen een meerwaarde is in het zorg- en herstelproces. Ten slotte willen we participeren op verschillende niveaus in de zorg en dit ook mogelijk maken voor andere personen met ervaringskennis.