Wij willen de zorg vanuit onze ervaringen en beleving verrijken door positieve en belemmerende factoren onder de aandacht te brengen. Daarnaast zetten we krachtig in op het bekendmaken van de herstelvisie en het belang van ervaringsdeskundigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten/zorgvragers, hun naasten en professionelen een meerwaarde is in het zorg- en herstelproces. Ten slotte willen wij participeren op verschillende niveaus in de zorg en dit ook mogelijk maken voor andere personen met ervaringskennis in de geestelijke gezondheidszorg.

Ons doel is de herstelvisie en ervaringsdeskundigheid binnen de geestelijke gezondheidszorg te integreren om het welzijn van cliënten te bevorderen.