LEF staat voor Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum. We zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving die invloed heeft op onze levensloop. We hebben allemaal een weg afgelegd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en weten wat het is om psychisch kwetsbaar te zijn. Daarnaast hebben wij een herstelproces doorlopen en leerden we vanuit onze kracht omgaan met verschillende hindernissen. Belangrijk is dat we geen lotgenotengroep zijn. Indien je daar nood aan hebt, kunnen we je gericht doorverwijzen naar een zelfhulpgroep. Bekijk hier onze visie en missie en doelstellingen.

Ben jij iemand met LEF? Lef om je in te zetten in een meer cliëntgerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dan zijn we op zoek naar jou!

Zoek je iemand met LEF? Lef en ervaringskennis in de ggz? Wij zetten ons graag in voor een meer cliëntgerichte ggz en nemen graag uw opdracht aan!

Historiek 

In 2010 besloot de Belgische regering, op basis van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), over te gaan tot de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Datzelfde jaar werd Artikel 107 van kracht, met als focus de vermaatschappelijking van de zorg. Dit houdt in dat er wordt gestreefd naar minder, kortdurende en intensieve opnames in de psychiatrische zorginstellingen. Om dit te realiseren, worden patiënten na hun ontslag toegewezen aan ambulante zorgcircuits en zorgnetwerken die hen begeleiden in de maatschappij. In Limburg zijn dat de volgende netwerken: Noolim, Reling, Ligant en Netwerk Zorg voor Geïnterneerden. 

De filosofie achter deze hervormingen is dat het herstelversterkend werkt en zorgt voor een vlottere integratie van personen met psychische kwetsbaarheid in maatschappelijke activiteiten. Daarnaast zou het stigma met betrekking tot psychische kwetsbaarheid afnemen. In het kader van deze hervormingen, krijgt de herstelvisie ook steeds meer bekendheid in België. Deze visie is gericht op herstel, eigen kracht en ervaringskennis. Meer informatie hierover vind je terug in de informatiebrochure voor nieuwe leden.

LEF werd opgericht in 2015 om de belangen van cliënten/patiënten te behartigen in de omschakeling naar een meer vraag- herstel- en cliëntgerichte geestelijke gezondheidszorg.