LEF is een pool van ervaringsdeskundigen. We zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving die invloed heeft op onze levensloop. We hebben allemaal een weg afgelegd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en weten wat het is om psychisch kwetsbaar te zijn. Daarnaast hebben wij een herstelproces doorlopen en leerden we vanuit onze kracht omgaan met verschillende hindernissen. Belangrijk is dat we geen lotgenotengroep zijn. Indien je daar nood aan hebt, kunnen we je gericht doorverwijzen naar een zelfhulpgroep.


Meer weten over onze visie en missie?
Meer weten over onze doelstellingen?

LEF beschikt over een aanbod voor ervaringsdeskundigen en voor professionelen.

In ontwikkeling.